Podmienky

Zmluvné podmienky predstavujú súbor pravidiel a pokynov, s ktorými musí používateľ súhlasiť, aby mohol používať váš web alebo mobilnú aplikáciu. Funguje ako právna zmluva medzi vami (spoločnosťou), ktorá má webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu, a používateľom, ktorý pristupuje k vašej webovej lokalite a mobilnej aplikácii.

Je na vás, aby ste si nastavili pravidlá a pokyny, s ktorými musí používateľ súhlasiť. Zmluvu o zmluvných podmienkach si môžete predstaviť ako právnu dohodu, v ktorej ste zachovať svoje práva na vylúčenie používateľov z vašej aplikácie v prípade, že vašu aplikáciu zneužijú a kde si zachovávate svoje zákonné práva proti potenciálnym zneužívateľom aplikácie atď.

Zmluvné podmienky sú známe aj ako Podmienky služby alebo Podmienky používania.

Tento typ právnej zmluvy je možné použiť pre vaše webové stránky a vašu mobilnú aplikáciu. Nevyžaduje sa (vlastne sa to neodporúča) mať samostatné zmluvné podmienky: jednu pre váš web a jednu pre vašu mobilnú aplikáciu.

Posledné príspevky

Nedávne komentáre

Žiadne komentáre na zobrazenie.

Archívy

Archív

Najnovšie komentáre

    sk_SKSlovenčina